معرفی معاون علوم بالینی
نام و نام خانوادگی:     دکتر آزیتا ظفرمحتشم
سمت/مدرک تحصیلی:     معاونت علوم بالینی 


شرح وظایف واحد

 شرح عملکرد معاونت بالینی دانشکده پزشکی

1.    نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های آموزشی دربخشهای بالینی
2.    نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای آموزشی گروه های بالینی
3.    نظارت بر عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی بالینی
4.    نظارت بر عملکرد معاونین آموزشی بیمارستانها
5.    برگزاری جلسات متعدد با گروههای بالینی درخصوص مسائل آموزشی وابلاغ قوانین آموزشی به آنها
6.    برنامه ریزی چرخش های بخش های بالینی مقاطع کارآموزی و کارورزی
7.    نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای مقطع ICM
8.    رسیدگی به امور آموزشی دانشجویان مقاطع پیش بالینی و بالینی
9.    دریافت و ثبت عملکرد ماهیانه اعضاء هیئت علمی گروه های بالینی
10.    برگزاری جلسه با مدیران گروه های بالینی در هر ترم تحصیلی و بحث درمورد قوانین و مقررات آموزشی
11.    پایش مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان مقاطع پیش بالینی و بالینی
12.    جمع آوری اطلاعات اعضاء هیئت علمی بالینی جهت تکمیل سایت دانشکده پزشکی
13.    شرکت فعال در جلسات کمیته تمدید قرارداد و مشارکت در تصمیم گیری درخصوص تمدید قرارداد های اعضاء هیئت علمی بالینی باتوجه به عملکرد سالانه آنها .
14.    برگزاری جلسات کمیته تعیین صلاحیت بالینی کارآموزان و کارورزان دانشکده  پزشکی
15.    برگزاری جلسات بررسی صلاحیت علمی افراد شرکت کننده درفراخوان
16.    اعضاء هیئت علمی دانشگاه و تکمیل فرم های آنها بر اساس مدارک مستند
17.    پی گیری استفاده از روشهای نوین ارزیابی بالینی در گروههای آموزشی
18.    نظارت بر روند حضور و غیاب دانشجویان مقطع کارآموزی و کارورزی در بیمارستان
19.    ملاقات حضوری با دانشجویان مقطع بالینی در هر ترم تحصیلی
20.    ارائه مشاوره به دانشجویان بالینی درخصوص مسائل مختلف آموزشی
21.    صدور فرم های مهمانی جهت دانشجویان متقاضی انتقال و یا مهمانی درهر ترم تحصیلی
22.    ارسال رفرانسهای امتحانات جامع پره انترنی به گروههای بالینی در هرترم تحصیلی
23.    ارسال نامه به بخشهای بالینی درخصوص معرفی کارآموزان و کارورزان درهر ماه
24.    پی گیری ارسال نمرات در زمان مقرر از بخش های بالینی به دانشکده
25.    شرکت در جلسات شورای آموزی دانشکده و دانشگاه

سوالات متداول

آدرس سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی کجاست؟

طبقه زیرزمین- راهروی سمت بوفه- انتهای راهرو- سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی

آدرس سامانه آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی چیست؟

آدرس URL سامانه Exam.lums.ac.ir  می باشد

آدرس IP نیز 192.168.32.20 می باشد

ضمنا عزیزانی که از وای فای دانشگاه (pardis) استفاده میکنند حتما داده گوشی خود را خاموش کرده و تنها با وای فای وارد شوند و آدرس سامانه را بصورت دستی در نوار مرورگر خود بزنند.

نحوه ورود به سامانه آزمون الکترونیکی چگونه می باشد؟

جهت شرکت در آزمون پیش رو بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به آزمون» را بزنید.

چگونه از نتایج آزمونهای برگزار شده در سامانه آزمون الکترونیکی باخبر بشیم؟

جهت نمایش نمره بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به پنل کاربری» را بزنید.

offer
انتقادات
و
پیشنهادات