بیماریهای تنفس و ریه و ICU

 نام استاد  تخصص  رتبه دانشگاهی  lesson plan  course plan
 دکتر علی امیری  فوق تخصص بیماری های تنفس و ریه و ICU  استادیار  دانلود  دانلود
         

 

-غدد بزرگسالان

نام استاد تخصص رتبه دانشگاهی Lesson plan  course plan
دکتر مژگان کاویانی فوق تخصص غدد بالغین استادیار دانشکده پزشکی دانلود1 دانلود2 دانلود1 دانلود2 دانلود3 دانلود4
دکتر سعید چوبکار فوق تخصص غدد بالغین استادیار دانشکده پزشکی دانلود دانلود
دکتر مهشید حیدری فوق تخصص غدد بالغین  ضریب k دانلود  دانلود 
دکتر کامران یعقوب پور فوق تخصص غدد بالغین  ضریب k دانلود دانلود

 

-فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

نام استاد تخصص رتبه دانشگاهی Lesson plan Course plan
دکتر کوروش قنادی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین دانشیار دانشکده پزشکی دانلود دانلود
 دکتر صالح آزادبخت  فوق تخصص گوارش و کبد بالغین  استادیار دانشکده پزشکی  دانلود  دانلود
 دکتر مجید عبدالهیان  فوق تخصص گوارش و کبد بالغین  استادیار دانشکده پزشکی  دانلود1  دانلود 2  دانلود1  دانلود2  دانلود3
 دکتر علیرضا مؤیدکاظمی  فوق تحصص گوارش و کبد بالغین  استادیار دانشکده پزشکی  دانلود  دانلود

 

-متخصص داخلی

نام استاد تخصص رتبه دانشگاهی Lesson plan Course plan
دکتر سلیمان جافریان متخصص داخلی دانشیار دانشکده پزشکی دانلود دانلود
 دکترعلی بختیاری  متخصص داخلی  استادیار دانشکده پزشکی  دانلود  دانلود
 دکتر مرجان رجب ترقی  متخصص داخلی  استادیار دانشکده پزشکی  دانلود  دانلود
 دکترصمد نظرپور متخصص داخلی  استادیار دانشکده پزشکی  دانلود  دانلود
دکتر پویان علی نیا متخصص داخلی  ضریب k دانلود دانلود

 

-روماتولوژی

نام استاد تخصص رتبه دانشگاهی Lesson plan Course plan
دکترحمزه علی ترنگ فوق تخصص روماتولوژی  استادیاردانشکده پزشکی دانلود دانلود
         

 

-هماتولوژی و انکولوژی

نام استاد تخصص رتبه دانشگاهی Lesson plan Course plan
دکتر یحی بهاروند ایران نیا فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی استادیار دانشکده پزشکی دانلود دانلود
 دکتر مهیار منصوری  فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی  استادیار دانشکده پزشکی  دانلود  دانلود
 دکترسید اشکان حسینی  فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی  استادیار دانشکده پزشکی  دانلود  دانلود
         

 

-نفرولوژی بالغین

نام استاد تخصص رتبه دانشگاهی Lesson plan Course plan
دکتر آزیتا ظفرمحتشمی فوق تخصص نفرولوژی بالغین استادیار دانشکده پزشکی دانلود دانلود
 دکتر بابک هادیان  فوق تخصص نفرولوژی بالغین  استادیار دانشکده پزشکی  دانلود  دانلود
         

 

-متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

نام استاد تخصص رتبه دانشگاهی Lesson plan Course plan
دکتر تبسم زواری متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری استادیار دانشکده پزشکی دانلود دانلود
 دکتر عباس آزادی متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری  استادیار دانشکده پزشکی  دانلود  دانلود
 دکتر محمدرضا ناظر متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری دانشیار دانشکده پزشکی دانلود دانلود
دکتر شهرام شکری متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری استادیار دانشکده پزشکی دانلود  دانلود

 

-پزشکی قانونی-مسمومیت و سم شناسی بالینی

نام استاد تخصص رتبه دانشگاهی Lesson plan Course plan
دکتر غفارعلی محمودی متخصص پزشک قانونی و مسمومیت-فوق تخصص سم شناسی استادیار دانشکده پزشکی دانلود1 دانلود2 دانلود1  دانلود2
 دکتر پیمان آسترکی  متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت  استادیار دانشکده پزشکی  دانلود دانلود1 دانلود2 دانلود3دانلود4    
         

 

-متخصص رادیولوژی

نام استاد تخصص رتبه دانشگاهی Lesson plan Course plan
دکتر محمد حیدریان متخصص ر ادیولوژی استادیار دانشکده پزشکی دانلود دانلود
 دکتر امین روشنایی  متخصص رادیولوژی  استادیار دانشکده پزشکی  دانلود  دانلود
         

-پاتولوژی

 

نام استاد تخصص رتبه دانشگاهی Lesson plan Course plan
دکترزهرا حفیقتیان متخصص پاتولوژی استادیار دانشکده پزشکی دانلود1 دانلود2  دانلود3 دانلود4 دانلود5 دانلود6 دانلود
 دکتر امیدعلی عادلی متخصص پاتولوژی  استادیار دانشکده پزشکی  دانلود  دانلود
         

 

-پوست 

نام استاد تخصص رتبه دانشگاهی Lesson plan Course plan
دکتر مطوریان متخصص پوست استادیار دانشکده پزشکی دانلود دانلود
         

-نورولوژی

نام استاد تخصص رتبه دانشگاهی Lesson plan Course plan
دکتر ناهید حسین نژاد متخصص نورولوژی استادیار دانشکده پزشکی دانلود دانلود
 دکتر حاتم زبردست  متخصص نورولوژی    دانلود  دانلود
         

سوالات متداول

آدرس سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی کجاست؟

طبقه زیرزمین- راهروی سمت بوفه- انتهای راهرو- سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی

آدرس سامانه آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی چیست؟

آدرس URL سامانه Exam.lums.ac.ir  می باشد

آدرس IP نیز 192.168.32.20 می باشد

ضمنا عزیزانی که از وای فای دانشگاه (pardis) استفاده میکنند حتما داده گوشی خود را خاموش کرده و تنها با وای فای وارد شوند و آدرس سامانه را بصورت دستی در نوار مرورگر خود بزنند.

نحوه ورود به سامانه آزمون الکترونیکی چگونه می باشد؟

جهت شرکت در آزمون پیش رو بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به آزمون» را بزنید.

چگونه از نتایج آزمونهای برگزار شده در سامانه آزمون الکترونیکی باخبر بشیم؟

جهت نمایش نمره بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به پنل کاربری» را بزنید.

offer
انتقادات
و
پیشنهادات