رشته زنان و زایمان یکی از رشته های تخصصی پایه  علوم پزشکی است که به پیشگیری، غربالگری،تشخیص، درمان و پیگیری بیماری های دستگاه تولید مثل زنان و عواملی که بر ارتقای سلامت زنان در این حیطه تاثیر می گذارد و همچنین به مراقبت و مداخلات مرتبط با مادر در حین بارداری و زایمان فیزیولوژیک و پرخطر می پردازد. فارغ التحصیلان این رشته مهارتهای تخصصی در زمینه های آموزشی پژوهشی و درمانی در اختیار جامعه قرار خواهند داد.

گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان از با سابقه ترین گروه های دانشگاه است که از بدو تأسیس دانشگاه فعالیت داشته است و سال های متمادی است که آموزش دانشجویان در زمینه پزشکی عمومی  ، کارآموزان و کارورزان از بخش های مادر بوده و سالیانه پذیرای بیش از 100 نفر کارورز و کارآموز می باشد.

اعضای هیأت علمی گروه زنان شامل 6 نفر هیأت علمی آموزشی می باشند که از این تعداد 4نفر دانشیارو 2 نفر استادیار می باشند. مدیر گروه زنان فعلی سرکار خانم دکتر معصومه غفارزاده، معاون اموزش گروه و  ریاست بخش زنان بیمارستان های عسلی و شهید رحیمی رو عهده دار  می باشند.

 هیأت علمی فلوشیپ نازایی1 نفر که خانم دکتر لرزاده و فلوشیپ پریناتولوژی هم 1نفر که خانم دکتر اکبری می باشند همچنین گروه زنان در زمینه اعمال جراحی لاپاراسکوپی فعال بوده و لاپاراسکوپی تشخیصی و پیشرفته در بیمارستان های تابعه و خصوصأ بیمارستان شهید رحیمی انجام میشود. در برنامه اموزشی –درمانی گروه زنان نگرش به سلامت باروری  و حیطه های مربوط به آن هم مورد توجه قرار گرفته که در این زمینه یکی از اعضا هیات علمی دانشگاه خانم دکتر فاطمه یاری در گروه مشغول به فعالیت می باشند و ارج نهادن به معنویات و رعایت اخلاق حرفه ای سرلوحه کار قرار داده شده است و اساتید با علاقه و تلاش بسیار در ارتقاء آموزش  دانشجویان و درمان بیماران مشغول به ارائه خدمت می باشند..

ساختار گروه آموزشی:

1.شورای اجرایی

2.کمیته پژوهشی

3.کمیته امتحانات

4.کمیته سمینار و کارگاهها و بازآموزی ها

5.کمیته کارآموزی و کارورزی

شورای اجرایی گروه:

این شورا متشکل از مدیرگروه –روسای بخش ها واعضا هیات علمی گروه  می باشد و جلسات بطور منظم ماهیانه میشود.کلیه تصمیم هایی که در حیطه وظایف مدیرگروه است،  ملزم به طرح در شورای اجرایی گروه می باشد و پس از تصمیم گیری در شورا، اجرایی خواهد شد .صورتجلسه شورا هر ماه جهت معاونت محترم  آموزشی دانشگاه و ریاست محترم دانشکده پزشکی ارسال میگردد. در سال گذشته 12 جلسه برگزار شده است.

کمیته پژوهشی گروه :

مسئول کمیته پژوهشی : سرکار خانم دکتر سمیه محمدی می باشند  وظایف کمیته پژوهشی تشکیل منظم جلسات پژوهشی در مراکز و بررسی پروپوزال ها، تشکیل جلسات دفاع از پایان نامه، کمک به ارائه مقاله از پایان نامه ها می باشد. صورتجلسات جهت معاونت پژوهشی دانشکده ارسال میگردد.

 

کمیته امتحانات:

مسئول:  سرکار خانم دکتر پریسا خسروی

این کمیته شامل دو بخش امتحان تئوری و امتحان OSCEاست . مسئول طراحی و برگزاری امتحان تئوری،  سرکار خانم دکتر پریسا خسروی  و مسئول  امتحان OSCEسرکار خانم دکتر زهرا حیدر می باشد.

وظایف : برگزاری امتحانات دوره ای که سال های گذشته دو امتحان متمرکز با 150 سوال و یک سال اخیر: برگزاری امتحانات ماهیانه و یک امتحان متمرکزتئوری می باشد و همچنین برگزاری 2 بار امتحان OSCEکه برای هر رده دستیاری سوالات متفاوت طراحی میشود.

کمیته سمینار، کارگاهها و باز آموزیها

  : سرکار خانم دکتر فاطمه یاری

برگزاری کارگاههای روش تحقیق، پرونده نویسی،

احیاء نوزاد،زایمان فیزیولوژیک، احیای بزرگسال، مورتالیتی و موربیدتی مادران باردار، ماموگرافی، خونریزی های بعد از زایمان از جمله وظایف این کمیته است.

ابتدای هر سال برنامه یکساله طراحی، زمان بندی و اجرا میگردد. اکثر اعضای هیأت علمی در برگزاری کارگاهها مشارکت دارند. شرکت در کارگاهها الزامی و بخشی از نمره درون بخشی  را به خود اختصاص میدهد.

کمیته کارآموزی و کارورزی:

مسئول کمیته: خانم دکتر اکبری و خانم دکتر لرزاده

وظایف کمیته: تهیه Log bookانترنها و نظارت بر انجام بهینه آنها در بخش ها

تهیه مولتی مدیای دروس دانشجویی

تهیه Study guide دروس دانشجویان

برگزاری امتحانات متمرکز پایان دوره - کارآموزان

نظارت بر انجام آموزش یکسان اینترنها در بخشها

8. ایجاد وب سایت گروه زنان:

مسئول: خانم لیلا نصرتی کارشناس گروه

 سایت گروه زنان یکی از بهترین و پربازدیدکننده ترین سایت های دانشگاه می باشد و بسیاری از اقدامات انجام شده جهت اطلاع و استفاده در آن قرار میگیرد.

- ایجاد ایمیل گروه زنان جهت تبادل بهتر اطلاعات

- ایجاد گروه هیات علمی در واتساپ جهت اطلاع رسانی و مشارکت علمی اعضای گروه

 

برنامه راهبردی و چشم انداز های گروه زنان

آموزش دستیار:

 1. جذب دستیار زنان از بین دانش آموختگان برتر
 2. ارتقائ وتهیه برنامه منسجم آموزشی دستیار و نظارت بر اجرای آن
 3. تصمیم گیری و سعی در جذب دستیار خارجی

شاخص:افزایش  تعداد دستیار زنان در 5 سال آینده

      آموزش کارورزان:

 1. ارتقاء آموزش کارورزان در حوزه  بالینی از طریق تماس بیشتر با اساتید
 2. تهیه برنامه آموزشی مشخص بالینی کارورزان در بخش های بالینی 4 مرکز حتی الامکان با یکسان سازی و نظارت هر چه بیشتر بر اجرای ان در مراکز و تعیین سهم ساختارمند همه اعضاء هیأت علمی در آموزش بالینی کارورزان
 3. ارتقاء آموزش کارورزان در حوزه تئوریک  از طریق اجرای ارزشیابی تئوریک اخر دوره بطور یکسال

شاخص:  ارزشیابی برونی دانش اموختگان و انجام مصاحبه یا پرسش نامه  با افراد پس از پایان بخش و بررسی نمرات سالانه

 

آموزش کارآموزان :

 1. ارتقاء آموزش کارآموزان در حوزه بالینی از طریق تماس بیشتر با اساتید بصورت راندهای بالینی و تعیین جایگاه آموزش بالینی با اساتید
 2. تهیه برنامه آموزشی بالینی کارآموزان و حضور در بخش های بالینی 4 مرکز حتی الامکان یکسان سازی و نظارت هرچه بیشتر بر اجرای آن در مراکز و تعیین سهم ساختارمند همه اعضای هیات علمی در اموزش بالینی کارآموزان
 3. ارتقاء آموزش کارآموزان در حوزه تئوریک ازطریق اصلاح و ارتقاء آموزش اساتید بالینی بر اساس رفرانسهای جدید

شاخص:ارزشیابی بیرونی بالینی قبل اینترنی و بررسی نمرات مربوط به دروس زنان در امتحان  پره انترنی

کیفیت آموزشی اعضای هیات علمی :

 1. درخواست برنامه اموزشی به فلوشیپ/دستیاران/کارورزان و کارآموزان از تک تک اعضای هیات علمی
 2. توانمند سازی اعضای هیات علمی به روش جدید در روش های تدریس و ارزشیابی (طراح سوال) مناسب چند گزینه ای و آزمون های عملی آسکی وPMP   و سایر روشها
 3. دخیل کردن بار اموزش و عضو هیات علمی در ارتقاء عمودی و افقی ارائه مستندات توسط هیأت علمی به شورای آموزشی گروه جهت دریافت پایه سالیانه و یا تمدید پیمانی اعضای هیات علمی

ارتقاء پژوهشی اعضاء هیأت علمی:

 1. شرکت اساتید در کارگاههای پیشرفته روش تحقیق
 2. اختصاص ساعات کاری برای  فعالیت های پژوهشی
 3. سعی در تامین مشاورین آماری و اپیدمیولوژی جهت گروه و مرکز تحقیقات
 4. تاکید بر اجرای کامل قانون الزام دستیاران به نگارش مقاله معتبر (ISI) از پایان نامه ها وطرح های پژوهشی
 5. تشویق اساتید و دستیاران به برگزیدن عناوین پایان نامه های کاربردی در و مورد نیاز در سطح ملی

 

ارتقاء کیفیت مراقبت های درمانی در مراکز آکادمیک گروه زنان

 1. جذب نیرو های کافی زنان
 2. تامین تجهیزات لازم برای فعالیت حداکثری

         - تهیه دستگاه هیستروسکوپی مجهز جهت تمامی مراکز

 • تهیه دستگاه  سونوگرافی پیشرفته برای رشته پریناتولوژی

-  تهیه دستگاه لاپاراسکوپی و هیسترسکوپی برای رشته نازایی

 •  تهیه دستگاه لاپاراسکوپی برای لاپارسکوپی پیشرفته  و اندومتریوس
 • گسترش درمانگاههای تخصصی مربوط به فلوشیپ های زیر مجموعه در هر مرکز جهت ارائه خدمات مربوطه
 • تهیه پروتکل مداخلات درمانی 
 • تعیین حدود و شرایط نظارت کار هیات علمی روی وظایف از نظر مداخلات درمانی
 • تهیه بیلان کار درمانی تک تک اعضاء هیات علمی از نظر تعداد بیمار ویزیت اورژانس، الکتیو، تعداد جراحی بر اساس سیستم HISبیمارستان های تابعه
 • مهمترین نیاز تعیین مرکز سطح سه ارجاع مادران پرخطر  و تلاش در جهت تامین کمبود سایر نیروهای نیازمند مراقبت از مادران پرخطر از جمله روماتولوژی و ارولوژی –هماتولوژی-جراحی عروق و ... جهت تیم مشترک پذیرش و درمان مادران پر خطر

 

دکتر معصومه غفارزاده

مدیر گروه زنان و زایمان

سوالات متداول

آدرس سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی کجاست؟

طبقه زیرزمین- راهروی سمت بوفه- انتهای راهرو- سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی

آدرس سامانه آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی چیست؟

آدرس URL سامانه Exam.lums.ac.ir  می باشد

آدرس IP نیز 192.168.32.20 می باشد

ضمنا عزیزانی که از وای فای دانشگاه (pardis) استفاده میکنند حتما داده گوشی خود را خاموش کرده و تنها با وای فای وارد شوند و آدرس سامانه را بصورت دستی در نوار مرورگر خود بزنند.

نحوه ورود به سامانه آزمون الکترونیکی چگونه می باشد؟

جهت شرکت در آزمون پیش رو بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به آزمون» را بزنید.

چگونه از نتایج آزمونهای برگزار شده در سامانه آزمون الکترونیکی باخبر بشیم؟

جهت نمایش نمره بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به پنل کاربری» را بزنید.

offer
انتقادات
و
پیشنهادات