گروه آموزشی جراحی دانشگاه علوم پزشکی لرستانازسال1370 همزمان با تأسیس دانشکدهپزشکیتشکیل گردیدو به مدت 27سالاستکه در امر آموزش کارورزان وآموزان‌‌‌پزشکیمشغولبه فعالیتاست.
ساختمانآموزشجراحیواقعدر بیمارستانشهدای عشایردپارتمانآموزشبالینیاست .شامل  نه  گروه  آموزشی  می باشد   اعم ازجراحیعمومی،‌ ENT،‌ارتوپدی،جراحی مغز واعصاب،‌ جراحی پلاستیک، ارولوژی، چشم، عروق، قلب راپشتیبانی می‌کند.

12عضو هیئت‌علمی در اینگروه وجود دارد و هر زیر گروه حداقل یک هیئت‌ علمی رادارا است. در هر سال تحصیلیدر مقطع استاجری 22واحددروس جراحی‌‌‌در 8 ماهدر سالبهدانشجویان ارائه می‌شود ودر مقطع اینترنی در هر ماه 6واحد و در سال 24 واحد درسی ارائهمی‌شود.

این  دانشگاه   در  سال  1394  امتیاز  دستیاری جراحی   را اخذ نمود و  هر سال  2 دستیار  جراحی در این  مرکز شروع  به  تحصیل می کنند  . و  از نظر فعالیتهای پژوهشی اساتیدحاضرحداقل ده مقالهدر ژورنال‌های‌‌‌خارجی (ISI,Pubmed, ...)دارندو بیش از بیست مقالهدرژورنال‌هایداخلی،بیش از سی موردارائه مقاله درکنفرانسهای داخلی وخارجی را داشته‌اند ودر سال حدوداً ده طرحتحقیقاتیرا در واحد تحقیقات بالینی بیمارستان به تصویب می‌رسانند. از سال 86 تا 97اینگروهدودانشیارداشته است. حداقل سی مورد پایان‌نامهپزشکیرانیزبه‌صورتاستاد راهنما و مشاورهدایتکرده‌اند. این  گروه  در سال  93 ارزیابی درونی  شده  است  و  نمره  مطلوب را کسب کرده است

سوالات متداول

آدرس سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی کجاست؟

طبقه زیرزمین- راهروی سمت بوفه- انتهای راهرو- سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی

آدرس سامانه آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی چیست؟

آدرس URL سامانه Exam.lums.ac.ir  می باشد

آدرس IP نیز 192.168.32.20 می باشد

ضمنا عزیزانی که از وای فای دانشگاه (pardis) استفاده میکنند حتما داده گوشی خود را خاموش کرده و تنها با وای فای وارد شوند و آدرس سامانه را بصورت دستی در نوار مرورگر خود بزنند.

نحوه ورود به سامانه آزمون الکترونیکی چگونه می باشد؟

جهت شرکت در آزمون پیش رو بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به آزمون» را بزنید.

چگونه از نتایج آزمونهای برگزار شده در سامانه آزمون الکترونیکی باخبر بشیم؟

جهت نمایش نمره بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به پنل کاربری» را بزنید.

offer
انتقادات
و
پیشنهادات