برنامه هفتگی دکتر شیخیان در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1403-1402

                ساعت

ایام هفته

08-10

10-12

12-13

13-15

شنبه

حضور در محل کار

ایمونولوژی و ژنتیک

گروه پرستاری

استراحت

ایمونولوژی و ژنتیک

گروه پرستاری

یکشنبه

روش تحقیق

ارشد ایمونولوژی

حضور در محل کار

استراحت

حضور در محل کار

دوشنبه

حضور در محل کار

حضور در محل کار

استراحت

حضور در محل کار

سه‌شنبه

حضور در محل کار

حضور در محل کار

استراحت

حضور در محل کار

چهارشنبه

ایمونولوژی

گروه پزشکی

حضور در محل کار

استراحت

حضور در محل کار

 

 

 

برنامه هفتگی دکتر شاهسوار در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1403-1402

                ساعت

ایام هفته

08-10

10-12

12-13

13-15

شنبه

حضور در محل کار

حضور در محل کار

استراحت

ایمونولوژی بالینی

گروه پزشکی

یکشنبه

ایمونولوژی

گروه پزشکی

ایمونوپاتولوژی

ارشد ایمونولوژی

استراحت

ایمونولوژی عملی

دانشجویان پزشکی

دوشنبه

آزمایشگاه بهداشت

آزمایشگاه بهداشت

استراحت

آزمایشگاه بهداشت

سه‌شنبه

آزمایشگاه بهداشت

آزمایشگاه بهداشت

استراحت

آزمایشگاه بهداشت

چهارشنبه

آزمایشگاه بهداشت

آزمایشگاه بهداشت

استراحت

آزمایشگاه بهداشت

 

 

 

برنامه هفتگی دکتر شمس در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1403-1402

                ساعت

ایام هفته

08-10

10-12

14-12

16-14

شنبه

حضور در محل کار

حضور در محل کار

حضور در محل کار

حضور در محل کار

یکشنبه

ایمونولوژی

داروسازی

ایمونولوژی

داروسازی

ایمونولوژی

داروسازی

ایمونولوژی

داروسازی

دوشنبه

مقدمات آزمایشگاهی

ارشد ایمونولوژی

ایمونولوژی

علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

ایمونوانفورماتیک

ارشد ایمونولوژی

ایمونوانفورماتیک

ارشد ایمونولوژی

سه‌شنبه

حضور در محل کار

حضور در محل کار

ایمونولوژی

علوم آزمایشگاهی پیوسته

حضور در محل کار

چهارشنبه

حضور در محل کار

حضور در محل کار

حضور در محل کار

حضور در محل کار

 

 

 

برنامه هفتگی دکتر ورزی در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1403-1402

                ساعت

ایام هفته

08-10

10-12

12-13

13-15

شنبه

-

ایمونولوژی

مامایی

استراحت

ایمونولوژی عملی

مامایی

یکشنبه

نظام پزشکی

نظام پزشکی

استراحت

نظام پزشکی

دوشنبه

-

مبانی ایمونولوژی پزشکی

ارشد ایمونولوژی

استراحت

مبانی ایمونولوژی پزشکی

ارشد ایمونولوژی

سه‌شنبه

-

ایمونوهماتولوژی

علوم آزمایشگاهی

استراحت

-

چهارشنبه

نظام پزشکی

نظام پزشکی

استراحت

نظام پزشکی

 

 

 

برنامه هفتگی دکتر رضایی در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1403-1402

                ساعت

ایام هفته

08-10

10-12

12-13

13-15

شنبه

مشاوره

مشاوره

استراحت

-

یکشنبه

مقدمات روش‌های آزمایشگاهی در ایمونولوژی

ارشد ایمونولوژی

مشاوره

 

-

دوشنبه

مصون‌سازی فعال و انفعالی

گروه بهداشت

ایمونولوژیی 2

 علوم آزمایشگاهی

استراحت

ایمونولوژی 2 عملی

 علوم آزمایشگاهی

سه‌شنبه

ایمونولوژی

 تغذیه

ایمونولوژی 1

 علوم آزمایشگاهی

استراحت

ایمونولوژی 1 عملی

 علوم آزمایشگاهی

چهارشنبه

ایمونولوژی

علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

ایمونولوژی عملی

علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

 

-

 

سوالات متداول

آدرس سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی کجاست؟

طبقه زیرزمین- راهروی سمت بوفه- انتهای راهرو- سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی

آدرس سامانه آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی چیست؟

آدرس URL سامانه Exam.lums.ac.ir  می باشد

آدرس IP نیز 192.168.32.20 می باشد

ضمنا عزیزانی که از وای فای دانشگاه (pardis) استفاده میکنند حتما داده گوشی خود را خاموش کرده و تنها با وای فای وارد شوند و آدرس سامانه را بصورت دستی در نوار مرورگر خود بزنند.

نحوه ورود به سامانه آزمون الکترونیکی چگونه می باشد؟

جهت شرکت در آزمون پیش رو بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به آزمون» را بزنید.

چگونه از نتایج آزمونهای برگزار شده در سامانه آزمون الکترونیکی باخبر بشیم؟

جهت نمایش نمره بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به پنل کاربری» را بزنید.

offer
انتقادات
و
پیشنهادات