دکتر فرهاد شاهسوار
مدیرگروه
 
دکترای ایمونولوژی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، استاد گروه ایمونولوژی
 
آدرس پست الکترونیک: shahsavarfarhad@yahoo.com
  
:لینک سامانه علم‌سنجی
دکتر علی شیخیان 
 
دکترای ایمونولوژی از دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشیار گروه ایمونولوژی

آدرس پست الکترونیک: alisheikhian@gmail.com

:لینک سامانه علم‌سنجی

سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی - علی شیخیان (research.ac.ir)

دکتر علی‌محمد ورزی

دکترای ایمونوهماتولوژی از دانشگاه ابردین انگلستان، استادیار گروه ایمونولوژی

آدرس پست الکترونیک: avarzi@yahoo.co.uk
 
:لینک سامانه علم‌سنجی
 
دکتر ناهید رضایی  
 
دکترای ایمونولوژی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، استادیار گروه ایمونولوژی.
 
آدرس پست الکترونیک: rezaeina@yahoo.com
 
لینک سامانه علم‌سنجی:
 
دکتر محمدحسین شمس
 
دکتری ایمونولوژی از دانشگاه اصفهان، استادیار گروه ایمونولوژی
 
آدرس پست الکترونیک:  Hosseinshams62@yahoo.com
 
لینک سامانه علم‌سنجی:
 
 
 
 

 

سوالات متداول

آدرس سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی کجاست؟

طبقه زیرزمین- راهروی سمت بوفه- انتهای راهرو- سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی

آدرس سامانه آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی چیست؟

آدرس URL سامانه Exam.lums.ac.ir  می باشد

آدرس IP نیز 192.168.32.20 می باشد

ضمنا عزیزانی که از وای فای دانشگاه (pardis) استفاده میکنند حتما داده گوشی خود را خاموش کرده و تنها با وای فای وارد شوند و آدرس سامانه را بصورت دستی در نوار مرورگر خود بزنند.

نحوه ورود به سامانه آزمون الکترونیکی چگونه می باشد؟

جهت شرکت در آزمون پیش رو بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به آزمون» را بزنید.

چگونه از نتایج آزمونهای برگزار شده در سامانه آزمون الکترونیکی باخبر بشیم؟

جهت نمایش نمره بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به پنل کاربری» را بزنید.

offer
انتقادات
و
پیشنهادات