ریاست دانشکده پزشکی
نام و نام خانوادگی:     دکتر علی بختیاری
سمت/مدرک تحصیلی:     رئیس دانشکده پزشکی-عضو هیئت علمی دانشگاه- متخصص داخلی

 شرح وظایف واحد
- نظارت برحسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه یا معاونت آموزشی ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی
-ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پرورشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده
- نظارت برحسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده
- ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحد های تابع دانشکده
- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
- نظارت برکار شورای آموزشی پژوهشی و... دانشکده
- ارزیابی کارسالانه دانشکده و گزارش آن به معاونت آموزشی دانشگاه
- بررسی صلاحیت معاون و مدیران گروههای آموزشی و اظهارنظر درباره آنان

سوالات متداول

آدرس سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی کجاست؟

طبقه زیرزمین- راهروی سمت بوفه- انتهای راهرو- سالن آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی

آدرس سامانه آزمون الکترونیکی دانشکده پزشکی چیست؟

آدرس URL سامانه Exam.lums.ac.ir  می باشد

آدرس IP نیز 192.168.32.20 می باشد

ضمنا عزیزانی که از وای فای دانشگاه (pardis) استفاده میکنند حتما داده گوشی خود را خاموش کرده و تنها با وای فای وارد شوند و آدرس سامانه را بصورت دستی در نوار مرورگر خود بزنند.

نحوه ورود به سامانه آزمون الکترونیکی چگونه می باشد؟

جهت شرکت در آزمون پیش رو بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به آزمون» را بزنید.

چگونه از نتایج آزمونهای برگزار شده در سامانه آزمون الکترونیکی باخبر بشیم؟

جهت نمایش نمره بعد از ورود به سامانه آزمون الکترونیکی «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را وارد کرده و سپس کد امنیتی نمایش داده شده را بنویسید و «ورود به پنل کاربری» را بزنید.

offer
انتقادات
و
پیشنهادات